image about us

روان، مطمئن، کارا

زنجیره تجارت تلاش مجموعه جوان در حـوزه تامین و توزیع روغن موتـور و انـواع فیلتـر های خـودرو می بـاشد. این مجموعه فعالیت خود را از سال 1397 شروع نموده و این امکان را به واحد های خدماتی می دهد تا بتواننـد نیاز های خود را در زمینه روغن و فیلتر با حق انتخاب و تنـوع بسیـار بالا و مناسب ترین قیمت خریداری نماینـد.

توسعـه فضـای مجـازی و استفـاده از اینتـرنت سبک زندگی و روش های خرید ما را به کلی دگرگـون کـرده است. از این رو مجموعه زنجیره تجارت تلاش سعی دارد تا با ایجـاد سامانـه های تخصصی در حوزه روانکـارها و تجـارت B2B با نام T2Bco.com و با ماموریت و اهداف زیر به نقش آفرینی بپردازد.

ماموریت زنجیره تجارت تلاش:

 

اهداف زنجیره تجارت تلاش:

 

چشم انداز زنجیره تجارت تلاش:

 

پیام مجموعه :